Odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě. Postup při vrácení zboží najdete zde...

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Tyto pokyny mají za úkol odpovědět na otázky a seznámit vás se správným postupem při vracení zakoupeného zboží ve 14 denní lhůtě.

Obecná pravidla

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (soukromá osoba, která nenakupuje na IČ) a na druhé straně dodavatel.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel (soukromá osoba) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

V jakém stavu musí být obal zboží?

Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci (pokud není uvedeno jinak). I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží. Zákazník bude samozřejmě písemně o této skutečnosti informován.

Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Příklad: Zákazník si objedná elektronickou cigaretu, jeden den ji používá a zjistí, že nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a spotřeboval liquidy a částečně atomizér, který je spotřebním zbožím a rychle se opotřebovává, bude tedy jevit známky opotřebení. Nic však není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit opotřebení zakoupené věci, případně výměnu opotřebovaných částí.

 

 • Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel dle § 53, odst. 10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tento zákonný nárok bude vyúčtován v opravném daňovém dokladu. Zákazníkovi bude zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží + cena přepravného, která bude ponížena o tyto skutečné náklady. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na vlastní náklady. Dbejte ve vlastním zájmu na to, aby byla zásilka správně zabalena, pojištěna a v případě potřeby opatřena poštovním označením Křehké (+25 Kč). V případě poškození zásilky přepravcem by Vám v opačném případě nemusela být finanční částka vrácena (neuznání reklamace Českou poštou). V případě, že požadujete vrácení peněz složenkou, bude z této částky odečtena sazba dle ceníku České pošty (-35 Kč).
 • Abychom předešli případným nedorozuměním a neshodám, ke kterým by při vracení zboží mohlo dojít, žádáme vás, aby jste pečlivě zvážili, zda si zboží chcete ponechat ještě před tím, než jej začnete používat. Při rozbalování a manipulaci se zbožím postupujte, prosíme, ve vlastním zájmu opatrně, aby nedošlo k poškození zboží. Součástí některých výrobků je i dekorativní schránka pro uložení nebo obal, jehož náhrada není levnou záležitostí.
 • Do kdy je možné zboží vrátit?

  Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou? Nestačí. Není podstatné, kdy se zboží vrátí zpět dodavateli, ale kdy mu bude písemně doručeno odstoupení od smlouvy. Je tedy nutné poslat písemně, co nejdříve, toto vyplněné odstoupení od smlouvy, které musí být doručeno ve 14 denní lhůtě. Nestačí pouhé zaslání zboží poslední den lhůty.

  Před odesláním zboží zpět na naší adresu prosím zašlete písemné odstoupení na email: eshop.objednavky@seznam.cz .

   

  Poté bez zbytečného odkladu zboží se všemi doklady, návody a veškerým příslušenstvím odešlete zpět.

   

  Jak je skutečně dlouhá lhůta pro vrácení?

  Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží zákazníkem. Obdržíte-li zboží například v pátek, lhůta začíná běžet od soboty.

  Jak zboží poslat?

  Zašlete zboží společně s vyplněnými údaji o vrácení zboží, Vašim číslem účtu a veškerými doklady na naši adresu. Zboží musí být kompletní (včetně dárků, bonusů a veškeré dokumentace). Zboží neposílejte na dobírku – takto poslané zboží nebude převzato, jelikož musíme dříve, než-li Vám bude platba vrácena zboží fyzicky zkontrolovat.

  Na co se odstoupení do 14 dnů nevztahuje?

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

  Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

  Vrácení kupní ceny spotřebiteli

  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží a veškerých dokumentů.